Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
  • Mateřská škola, Kobylí, Školní 722
  • Mateřská škola, Kobylí, Školní 722

Mateřská škola

Kobylí, Školní 722

Aktuálně ve školce

O školce

MŠ Kobylí má velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídá antropometrickým požadavkům, počtu dětí.Je zdravotně nezávadný, bezpečný a estetický.

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně doplňováno a obnovováno, učitelky plně využívají všech pomůcek k plnění ŠVP PV.

Sluníčka