Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
  • Mateřská škola, Kobylí, Školní 722

Stravování

Jídelníček i dálkový přístup ke stravování najdete zde.

Kontakty na školní jídelnu základní školy (která nám stravování zajišťuje) jsou:

  • Lucie Otáhalová, vedoucí šk. stravování: 606 727 681
  • školní kuchyně: 606 727 491

INFORMACE PRO RODIČE pro školní rok 2016/2017

Stravování ve školní jídelně ZŠ Kobylí pro strávníky MŠ Kobylí

Rodiče dítěte odevzdávají přihlášku nejpozději den před zahájením stravování v kanceláři školní jídelny s odpovídajícími údaji. Dále rodiče nahlásí případné změny ve stravování u 4-hodinových dětí bez oběda nebo s obědem.

Výběr obědů je prováděn na základě zaslaných jídelníčků školní jídelny vždy týden předem jednotně pro celou MŠ. 

Rodiče, jejichž děti mají alergické reakce na některou z potravin, jsou povinni toto oznámit v kanceláři školní jídelny a ředitelce MŠ přinesou ještě potvrzení od lékaře, aby dítěti mohla být zajištěna náhradní strava.

Pokud je připravována pro dítě strava s alergií na potravinu, je nutná písemná dohoda s rodiči o bližších podmínkách. V případě, že si dietní stravu přinese dítě s sebou, jídelna za kvalitu této stravy nenese odpovědnost.

Platba stravného se provádí vždy zálohou na měsíc předem.

HOTOVĚ – dle výplatního kalendáře ve stanovené dny (vyvěšeno ve ŠJ)    v době od 7.30 hod. do 15.00hod.

Kalendář pro výběr záloh na stravné v hotovosti pro školní rok 2016/2017

Měsíc

Datum platby

Říjen 2016

14., 15. září 2016

Listopad 2016

19., 20. říjen 2016

Prosinec 2016

23., 24. listopad 2016

Leden 2017

21., 22. prosinec 2016

Únor 2017

18., 19. leden 2017

Březen 2017

22., 23. únor 2017

Duben 2017

22., 23. březen 2017

Květen 2017

19., 20. duben 2017

Červen 2017

17., 18. květen 2017

Červenec 2017

21., 22. červen 2017

Záloha na září 2016 – 24., 25. srpen 2016

BEZHOTOVOSTNĚ Z ÚČTU: 

- PŘÍKAZ K INKASU:

Sporožiro – (účet u České spořitelny) – je nutné založit svolení k inkasu – vždy k 15. v měsíci bude z vašeho účtu stržena odpovídající částka stravného na příští měsíc. Limit pro stravné na 1 dítě je 1000,-- Kč.

Číslo našeho účtu: 100093291/0800.

Ostatní bankovní ústavy – je nutné založit svolení k inkasu – vždy k 20. měsíci bude z vašeho účtu stržena odpovídající částka stravného na příští měsíc. Limit pro stravné na 1 dítě je 1000,-- Kč. Číslo našeho účtu: 1381792359/0800.

- PŘÍKAZ K ÚHRADĚ – tento způsob platby je nutno osobně dohodnout v kanceláři školní jídelny.

 Přeplatky stravného k datu ukončení školního roku se na žádost rodičů vrací zpět, jinak se převádí do měsíce září. Výjimku tvoří žáci, kteří ukončí školní docházku v MŠ Kobylí změnou trvalého bydliště.

Těmto se provádí závěrečné vyúčtování a u bezhotovostně platících strávníků se přeplatky   nad 100,-- Kč vrací zpět na bankovní účet.

V případě, že žák neuhradil 2 měsíce stravné, jsou rodiče na tuto situaci upozorněni.

Pokud není stravné uhrazeno, oznámí tuto skutečnost ředitelce mateřské školy.

Odhlášení z obědu či svačinky: pokud se nebude dítě stravovat, je nutné jej odhlásit buďto den předem do 15 hod., nebo druhý den do 7 hod. ráno na tel. čísle 606 727491 nebo SMS zprávou na mobil 606 727491. Nestačí dítě odhlásit jen v MŠ!

Pokud nestihnete stravu odhlásit, můžete si ji vyzvednout do jídlonosiče, který přineste do školní jídelny do 10.30 hod.

Upozorňujeme rodiče, aby své děti v případě nemoci odhlásili a nemuseli tak zbytečně platit nevyzvednutou stravu. POZOR: Dítě v době nemoci má oběd ve stávající ceně pouze 1. den. Poté je možno obědy odebírat dále v jídlonosiči, ale za cenu cizího strávníka, tj. 62,-- Kč!

Jak používat internetové objednávky ICanteen na webové adrese www.mskobyli.cz – Školní jídelna – jídelníček a dálkový přístup ke stravování.

Pro přihlášení potřebujete přihlašovací jméno a heslo strávníka. Zákonným zástupcům dětí jsou tyto údaje vydávány v kanceláři školy jídelny.

Odhlásit stravu lze do 7 hod. téhož dne. Pokud ovšem chybně odhlásíte jiný den, je nutné ji zpět přihlásit v kanceláři školní jídelny.

V programovém systému ICanteen lze zjistit každý čtvrtek a pátek v týdnu aktuální zůstatek stravného – kredit a v oddílu Objednávky stravování vašeho dítěte během posledního měsíce.

Z tohoto důvodu školní jídelna již nebude každý měsíc zasílat vyúčtování, pouze upozornění rodičům, kteří stravné neuhradili. Podrobné vyúčtování stravování bude kancelář školní jídelny vystavovat pouze na žádost rodičů.

Na základě směrnice EU č. 1169/2011 budou od 1. září 2014 v jídelníčcích vyznačeny alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech. Bližší informace budou zveřejněny u jídelníčků ve školní jídelně a na webových stránkáchwww.zskobyli.cz /školní jídelna nebo www.mskobyli.cz.

Veškeré záležitosti a dotazy ke školnímu stravování řešte osobně v kanceláři školní jídelny nebo na tel. čísle606 727 681. Stravu odhlašujte na tel. čísle 606 727 491.

Sluníčka